Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thống Nhất

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Thủy
Ngày gửi: 14h:11' 17-01-2012
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 356
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BA ĐÌNH
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỐNG NHẤT
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
ĐẾN DỰ GIỜ MÔN LỊCH SỬ 8
Giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Nga
Chương II: XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
Bài 29
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Tiết 46
I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897 - 1914)
I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP(1897-1914)
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
Năm 1897 Pháp thành lập Liên bang Đông
Dương gồm:
BẢN ĐỒ LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG
VIỆT NAM
CAM PU CHIA
LÀO
Việt Nam,
Lào,
Cam-pu-chia
I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP(1897-1914)
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
BẢN ĐỒ LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG
BẮC KỲ: NỬA BẢO HỘ
TRUNG KỲ: BẢO HỘ
NAM KỲ: THUỘC ĐỊA


- Bắc Kì: Nửa bảo hộ
Việt Nam bị chia thành 3 xứ
- Trung Kì: Theo chế độ bảo hộ
- Nam Kì: Theo chế độ thuộc địa
Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh do người Pháp đứng đầu, dưới là phủ, huyện, châu, xã do người Việt cai quản dưới sự chỉ đạo của Pháp

Pháp lập nên bộ máy nhà nước nhằm kết
hợp giữa nhà nước thực dân với quan
lại phong kiến để cai trị nhân dân Đông
Dương một cách chặt chẽ hơn, bóc lột làm
giàu cho thực dân Pháp. Biến Đông
Dương thành một đơn vị hành chính (tỉnh)
của Pháp, nhằm xóa tên Việt Nam, Lào,
Cam-pu-chia trên bản đồ thế giới.

I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP(1897-1914)
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
2. Chính sách kinh tế
a. Nông nghiệp
b. Công nghiệp:
- Bóc lột nhân dân ta bằng phương pháp “phát canh thu tô”.
- Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất.
- Khai thác mỏ than, kim loại.
Sản xuất xi măng, gạch ngói, điện, nước, xay xát gạo…
TỔNG SẢN LƯỢNG KHAI THÁC THAN
Năm
Tấn
Đồn điền lúa
Đồn điền cao su
Đồn điền chè, café
Đồn điền café
Xuất cảng
Rượu, bia, xay xát, sửa chữa tàu
Xuất cảng
Gỗ, diêm
Bông, vải, sợi, rựơu
Rượu, giấy, diêm
Thiếc, chì, kẽm
Than đá
Sợi, xi măng, sửa chữa tàu
I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP(1897-1914)
c. Giao thông vận tải
Pháp tăng cường xây dựng hệ thống giao thông.
TUYẾN ĐƯỜNG SẮT XUYÊN VIỆT ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ NĂM 1902
NHỮNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỢC PHÁP XÂY DỰNG
NHỮNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỢC PHÁP XD TẠI HÀ NỘI
c. Giao thông vận tải
Pháp tăng cường xây dựng hệ thống giao thông.
d. Về thương nghiệp:
“Trời đất hỡi dân ta khốn khổ
Đủ các đường thuế nọ thuế kia
Lưới vây trải quét trăm bề
Róc xương, róc thịt còn gì nữa đâu”
(Nguyễn Phan Lăng)
“Lại nghe nói Lào Cai, Yên Bái
Ngàn muôn người vỡ núi, đào sông
Độc thay lam chướng ngàn trùng
Sông sâu quẳng xác, hang cùng chất xương”
(Phan Bội Châu)
Con có nhận xét gì về chính sách
khai thác bóc lột của thực dân Pháp
trong lĩnh vực kinh tế?
Với những chính sách trên của thực dân Pháp
làm cho tài nguyên của nước ta bị cạn kiệt,
môi trường bị hủy hoại, nhân dân bị bóc lột
tối đa. Nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp phát
triển nhỏ giọt. Đây là “cuộc cướp đoạt trên quy
mô lớn” bằng những thủ đoạn trắng trợn.
e. Chính sách thuế
-Tiến hành tăng thuế cũ và thu thêm thuế mới.
I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP(1897-1914)
3. Chính sách văn hóa, giáo dục.
- Năm 1919, Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục phong kiến (một số kì thi có sử dụng tiếng pháp).
- Hệ thống giáo dục được chia làm 3 cấp:
+ Bậc ấu học.
+ Bậc tiểu học.
+ Bậc trung học
- Mục đích: đào tạo tay sai và một số viên chức phục vụ cho chính quyền đô hộ.
Những trường học được thực dân
Pháp xây dựng tại Hà Nội
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG DƯƠNG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HN NGÀY NAY
TRƯỜNG BƯỞI
TRƯỜNG CHU VĂN AN HÀ NỘI
Giờ học môn Vật lý tại giảng đường Đại học Đông Dương
TRONG LỚP HỌC
Chính sách văn hóa giáo dục của thực dân
Pháp ở nước ta là muốn tạo ra một lớp người
chỉ biết phục tùng trong vòng ngu dốt (thực
chất là chính sách nô dịch, ngu dân) để chúng
dể bề cai trị.
I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP(1897-1914)
Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt nam với những mục đích sau: - Khai mỏ và mở một số nhà máy chế biến nhằm vơ vét tài nguyên phong phú của nước ta. - Cướp đoạt ruộng đất của nhân dân để lập đồn điền trồng lúa và cây công nghiệp xuất cảng lấy lời. - Cướp đoạt tiền bạc của nhân dân ta bằng cách tăng thuế cũ và đặt ra nhiều loại thuế mới. - Cướp sức lao động của nhân dân ta bằng cách bắt đi phu mở đường, đào sông phục vụ kế hoạch khai thác bóc lột.

Đi tìm bí ẩn lịch sử
1. Đứng đầu bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương là ai?
Trả lời: Viên Phủ toàn quyền Đông Dương

3. Mục đích trong chính sách kinh tế của Pháp ở Đông Dương là gì?
Trả lời: Ra sức vơ vét bóc lột nhân dân Đông Dương để làm giàu cho tư bản Pháp.
2. Hệ thống giáo dục của Pháp ở Đông Dương được tổ chức như thế nào?
Trả lời: Hệ thống Giáo dục được chia làm 3 cấp: + Ấu học + Tiểu học + Trung học
4. Mục đích của thực dân Pháp trong việc mở các trường học ở Việt nam là gì?
Trả lời: Đào tạo ra lớp người bản xứ phục vụ cho Pháp
Phần thưởng
Phần thưởng
CON CHỌN PHẦN THƯỞNG NÀO?
CON CHỌN PHẦN THƯỞNG NÀO?
I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA TD PHÁP(1897-1914)
1. Tổ chức bộ máy nhà nước. – Năm 1897 Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia – Chia nước ta thành 3 xứ: + Bắc Kì. + Trung kì. + Nam kì.
Kết hợp giữa nhà nước thực dân với quan lại phong kiến để cai trị nhân dân Đông Dương chặt chẽ hơn, bóc lột làm giàu cho tư bản Pháp, biến Đông Dương thành một đơn vị hành chính của Pháp.
2. Chính sách kinh tế. a. Nông nghiệp. b. Công nghiệp. c. Giao thông vận tải. d. Thương nghiệp. e. Chính sách thuế.
Chính sách kinh tế của thực dân Pháp làm cho tài nguyên của nước ta bị cạn kiệt, môi trường bị hủy hoại, nhân dân bị bóc lột tối đa, điêu đứng, cực khổ. Nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp phát triển nhỏ giọt. Đây là “cuộc ăn cướp” trên quy mô lớn bằng những thủ đoạn trắng trợn.
3. Chính sách VH-GD – Năm 1919 Pháp vần duy trì chế độ giáo dục phong kiến (một số kì thi có sử dụng tiếng Pháp) - Hệ thống giáo dục được chia làm 3 cấp: + Bậc ấu học. + Bậc tiểu học. + Bậc trung học
Chính sách giáo dục của thực dân Pháp nhằm đào tạo tay sai phục vụ cho chính quyền đô hộ thực chất là chính sách nô dịch, ngu dân.
 
Gửi ý kiến